سخنرانی رئیس جمهور جمهوری تاجیکستان ، رهبر ملت محترم امامعلی رحمان در نزد سربازان نیروهای مسلح و مقامات حفظ حقوق

24.07.2021 18:15

2021-07-22omodaboshi-s-1.jpg

ژنرالها ، افسران ، افسران و سربازان محترم!

این روزها ، مردم شرفمند تاجیکستان در دوره آمادگی به تجلیل جشن مقدس و بزرک ملی - سی امین سالگرد استقلال دولتی جمهوری تاجیکستان قرار دارد.

به افتخار این سنه تقدیرساز تاریخی همه شما  افسران و سربازان دلیر وطن، تمام هیئت شخسی نیروهای مسلح و مقامات حفظ حقوق تاجیکستان مستقلرا صمیمانه تبریک می گویم.

بائس قناعطمندی است که حالا همه ساکنان وطن عزیزمان به خاطر تامین نمودن رشد استوری اقتصادی کشور و آباد و زیبا گرداندن سرزمن اجدادی سرجمع و اهلانه و سافدلانه زهمت کشیده استادهاند.           

تاریخ سی ساله دوران صاحباستقلالی وطنامان واضحا ثابت نمود، که ما تاجیکان مردم تازیخا طبیعطا و واقعا بنیادکار و سازنده صاحبمعرفت و تمدنساز و فرهنگدوست وصلحپرور هستیم، که به شرافت همین خسلتها از گرداب دهشتبار جنگ تحمیلی شهروندی سالهای 90 عصر گزشته رهای یافتیم.

در شرائط نهایت حساس منطقه و جهان امروزه تحکیم و توسیعه چونین خسلتهای نیک خلقامان با همین راه حفظ کردن امنیت خلق تاجیک و دولت تاجیکان فضای آرام سیاسی و چمعیتی برای دولتداری ما اهمیت اولین درجه وسرنویشت ساز دارد.

در برابر این تاکید و خاطرنشان میسازم، که مردم ما خشونت و زورآوری و جور و ظلم دیگرانرا هرگیز قبول ندارند و ما برای حمایه وطن، استقلال و آزادی، صلح و آرامی و آسایشی جامعه از

تمام امکانیتها استفاده میکونیم.

در شرایط بسیار حساس و وزن نهیت مرکب و نااستوار منطقه و جهان امروزه در نزد ما مساله های بغایت مهم امنیتی، از جمله مبارزه بر ضد تیرارم و افراتگرای، گردش غیریقانونی مواد مخدر، قاچاق سلاح و دیگر جنایتهای متشکل فرامللی قزاز دارند.

وابسته به این خاطرنشان منمایم، که وضع کشور همسای ما – جمهوری اسلاوی افغانستان، علی الخصوص، منطقهای شمالی آن، که با کشور ما همسرهد میباشند، بی نهایت موشکل و نامعین باقی مانده، اوزای انها روز به روز و حطی ساعت به ساعت مرکب گردیده استاده است.

چنین حالت مرکب در 43 سال ادامه درگیریهای داخیلی در افغانستان بار اول به وجود آمد.

برای روخ دادن چونین حادیثهای فاجیعبار مردم افغانستان، که صاحب تاریخ، نمدن و فرهنگ باستانی میباشند، گناه ندارند.

این روندهای خرابی آور نتیجه دخالت بیرونی به کارهای داخلی این کشور همساه است، که بیش از 40 سال این جننب ادامه دارد.

مردم تلجیکستان چنین بدبختی ، یعنی دخالت خاریجیرا، که بایس سر زدن جنک تحمیلی شهروندی گردید، ابتدای سالهای 90 عصر گزشته از سر گزرانیدند و آقبتهای وزنین آنرا تا به حال برطرف کرده استادهاند.

در نتیجه ی جنگ بیش از 150 هزار شهروندان ما به هلاکت رسیده، 50 هزارنفر کودکان یتیم شودند.

با درنظرداشت چونین تجریبه یتلخ تاریخی، ما هیج گاه به مسایل داخلی همساههای خود دخالت نمیکونیم.

همجونین، قاطغانه اظهار میداریم، که ما قوه های مسلح خودرا هرگیز بر ضد کشورهای همسایه استفاده نمیبریم.

برعکس، ما همیشه جانبدار آن هستیم، که در کشورهای همجوارمان صلح و ثبات حکمقرما باشد و ما با آنها در فضای آرامی و ثبات ودوستی و همکاری زندگی کونیم.

جمهوری اسلامی افغانستان همسایه ی نزدیکترین ما، کشور دوست، همزبان، همدین و همفرهنگ ما میباشد.

بمابراین، ما به سرنویشت مردم آن بی تفاوت نیستیم.

مهز از همین لحاظ، من دهها مراتبه از منبر بانفوزترین رازمانهای بین المللی و منطقوی مسئله ی حل مشکلات افغانستانرا به میان گزاشتم.

هالا بار دیگر تاکید میسازم، که قضیه اففغانستان راه حل نظامی ندارد و مشکلات این کشور باید با راههای مضالحتآمیز و آسایشته حل و فصل شود.

مردم افغانستان، که صاجب تاریخ و ارضشهای باستانی فرهنگی بوده، سرزمین آنها همچون یکی از مرکزهای تمدن بشریت اعتراف شده است و این مردم به اهل بشر دهها و سدها نفر شخصیت های فرزانه را داده اند، باید تقدیر امروز و آینده اشانرا به دست خود گرند.

طرز اداره دولت و ساخت دولت داری در همه ی کشورهای صاحب اختیار، از جمله در افغانستان باید تنها با خاست اکثریت مردم و ایراده ی شهروندان آن معین و مقرر کرده شود.

ولی، متاسسفانه، چند دهساله ی آخیر چونین مردم صاحب تندن با داشتن سدها و هزاران عالمان و دانشمندان معروف، شاعران و ادیبان مشهور و سیاستمداران باتجربه قربان بازی های گیاپالیتیکی میباشند.

بنابراین، وقت آن رسیده است، که سیاستمداران، راهبران همه ی حزب و جنبشهای سیاسی، اهل ضیا، شخسیتهای آبرومند و کل ساکنان این کشور متحد و سرجمع شوند، وطن، دولت و وللت خودرا از ناآرامی و پراکندگی نجات دهند.

دیگر این، که مردمرا قربان کشمکش و نضاهای جاه طلبی و کرسی و منسب کردن کار بیهوده است و عاقبتهای خطرناک و فاجعبار دارد.

من این سخنها را از تجربه تلخ سالهای 90 قرن گذشته تاریخ خلق تاجیکستان می‌گویم.

 زیرا یکی از سببهای اساسی جنگ شهروندی در کشور ما محض تلاش بعضی سیاستمداران و راهبران بعضی حزب و حرکتهای سیاسی برای کورسی و منصب بود.

 در آن ایّام فاجعه ‌بار قریب بود که دولت تاجیکان از نقشه سیاسی جهان نیست گردیده ملّت تاجیک پراکنده شود.

 بیش از یک میلیون نفر هموطنان ما به ممالک گوناگون، از جمله صدها هزار نفر آنها به کشور همسایه و دوست افغانستان فراری شدند.

 چنان که میلیونها نفر شهروندان افغانستان سالهاست که بی‌وطن هستند و در دهها مملکت دنیا دور از وطن اجدادی و خانه و در خود عمر به سر می‌برند.

 مردم افغانستان، از جمله کودکان بی‌گناه، زنان و پیرانسالان با چنین تاریخ و فرهنگ پرافتخار تا به کی قتل شوند، از خانه و در خود محروم و بی‌سرپناه و سرسان باشند و حق طبیعی و فطری خود را به حیات آسوده و زندگی آرام صاحب شده نتوانند؟

 مردم در هر کجای دنیا، از جمله در افغانستان حقوق معنوی دارند که حیات آرام و آسوده و سطح زندگی شایسته داشته باشند ولی بیش از چل سال می‌شود که آنها از این حق خود محرومند.

 دنیا در هزارساله نو یعنی در زمانی قرار دارد که علم و تخنیک و تخنولوژی ها با سرعت کیهانی پیش می‌روند.

 در چنین دوران توسعه و ترقّیات ضرور است که برای تأمین رشد دولت و آبادی کشور متخصصان و کادرهای زمان نو – مخترعان و نوآوران، مهندسان و معماران، طبیبان و آموزگاران و متخصصان صدها بخش و ساحه‌های دیگر آماده کرده شوند.

 چون که پیشرفت دولت، آبادی وطن و آسایش جامعه را تنها متخصصان و کادرهای زمان نو تأمین کرده می‌توانند.

 در شرایطی که دولتهای پیشرفته هر روز به کشفیات و اختراعات نو موفق می‌شوند کشورهای ما تا کی دست‌نگر دیگران، یعنی دولتهای پیشرفته باشند؟ از داشته‌های خود برای ترقّی علم، معارف، تخنیک و تخنولوژیها، باسواد و صاحبمعریفت کردن ملّت، رشد دولت، تربیه کادرها و ‌‌آباد ساختن مملکت استفاده نکنند؟

 من این سخنان را به حیث راهبر دولتی می‌گویم، که شهروندان آن عذاب و مشقّت، رنج و محرومیت و دهشت و فاجعه جنگ شهروندی با دخالت دایره‌های منفعت خواه خارجی تحمیل شده را از سر گذرانیده‌اند و برای ‌‌آباد نمودن خرابی های آن بیش از دو ده‌ساله است که زحمت می‌کشند.

 هنوز ابتدای سالهای 90 عصر گذشته، زمانی که در تاجیکستان جنگ تحمیلی شهروندی ادامه‌ داشت، پرزیدنت وقت افغانستان پروفسور شادروان برهان‌الدّین ربّانی و قهرمان ملّی افغانستان شادروان احمدشاه مسعود با وجود آن که در قلمرو افغانستان نیز جنگهای شدید جریان داشتند، ماه آگوست سال 1993 در شهر کابل برای برگزاری صلح تاجیکان شرایط مساعد فراهم ساختند و ماه دسامبر سال 1996 در موضع خسده ولایت تخار بار دوم نیز چنین مساعدت برادرانه را انجام دادند.

 آنها به خاطر صلح در تاجیکستان میانجیگری کردند که در نتیجة این اقدام در روند مذاکرات ما گردش کلّی به وقوع آمد و تقدیر صلح تاجیکان اساساً حل گردید.

 یعنی شخصیتهای برجسته افغانستان وظیفه و دَین برادری و همسایداری خود را در سطح بلند ادا کردند که ما این عمل خیر آنها را همیشه پاس می ‌داریم.

 ضمناً، می‌خواهم یک نکته را تأکید سازم که سیاستمداران و شخصیتهای آبرومند و صاحب‌تجربه این سرزمین باستانی و این ملّت تمدّنساز باید روند صلح را به طور جدّی راه‌اندازی نمایند، به دخالت خارجی نقطه گذارند و مردم خود را از عذاب و مشقّت رها سازند.

 من در یکی از سخنرانیهای خود اظهار داشته بودم که جنگ دهشت است، قتل و کُشتار آدمان بی‌گناه است، قشّاقی و بینوایی، بدبختی و سیاه ‌روزی، کسادی اقتصادی و شکست نظام قانونیّت و دولتداریست.

 با اطمینان اظهار می‌دارم که این روزهای سخت مردم افغانستان ابدی نیستند و امیدوارم که در افغانستان عاقبت عقل سالم پیروز‌ شده در این کشور همسایه ما صلح و آرامی برقرار می‌گردد و ما با این دولت همسایه و دوست خود رابطه‌های همه‌جانبه را تقویت و توسعه می‌بخشیم.

 تاجیکستان سی سال است که در راه برقرار گردیدن صلح و آرامی و پیشرفت اقتصادی و اجتماعی در افغانستان مساعدت بی‌غرضانه و سعی و تلاش می کند و آماده است که این کار را منبعد نیز ادامه‌ دهد..

 در ارتباط به وضع ناآرام منطقه به مردم تاجیکستان تکراراً تأکید می‌نمایم که ما باید برای حمایه صلح و آرامی به قیمت بسیار گران به دستاورده‌امان، ثبات سیاسی، وحدت ملّی و امنیت دولت و خلقمان آماده باشیم.

 زیرا حمایه امنیت دولت و حفظ آرامی جامعه برای ما وظیفة مقدّسترین، مهمترین و افضلیّتناکترین بوده، ما این کار را با کدام قیمتی که باشد، انجام می‌دهیم!

 قوّه‌های مسلّح، یعنی تمام جزء و تامهای حربی، اینچنین، مقامات حفظ حقوق کشور برای پیشگیری و مقاومت با تهدیدهای واقعی و احتمالی آماده ‌باشی جنگی خود را در سطح بلندترین حفظ کنند و در این بخش تدابیرلاوگی فوری و قطعی راهندازی نمایند.

 وظیفة اوّلین درجه ما در وضعیت مرکّب کنونی پیش از همه حفظ بااعتماد سرحد دولتی وروانه ساختن  تمام امکانات به این بخش می‌باشد.

 ما باور قطعی داریم که قشونهای سرحدی، یعنی مرزبانان دلیر و شجاع ما منبعد نیز از عهده اجرای وظیفه مقدّس خود یعنی حفظ بااعتماد مرزهای کشورمان با سربلندی می‌برآیند.

صبح امروز با فرمان پرزیدنت جمهوری تاجیکستان سرفرمانده عالی قوای مسلح مملکت بار اول در تاریخ تاجیکستان صاحب استقلال 100 هزار نفر خدمت چیان حربی قوه های مسلح و مقامات حفظ حقوق و 130 هزار نفر افسران و سربازان هیئتی ذخیره های سفربری، در مجموع، 230 هزار نفر با بانگ خطر در محل های معین شده سمت های عملیاتی، جمع آورده، آماده باشی جنگی آنها سنجیده شد و 20 هزار نفر افسران و سربازان هیئت ذخیره های سفربری علاوتاً برای پره گردانی قسم های حربی سرحدبان به منطقه های نزد سرحدی تاجیکستان با جمهوری اسلامی افغانستان فرستاده شدند.

با غنائتمندی اظهار می دارم، که چاره بینی ذکرشده در سطح بلند گذشت.

از این لحاظ، به راهبران و خدمت چیان حربی قوه های مسلح، مقامات حفظ حقوق و مخصوصاً، هیئت شخصی ذخیره های سفربری سپاس و منت داری بیان می نمایم.

همچنین، خاطرنشان می سازم، که برای بلند برداشتن سطح کسبیت و آماده باشی جزء و تام ها باز هم کار کردن ضرور است.

در وضعیت به عمل آمده وظیفه مهم ترین شما – خدمت چیان حربی قوای مسلح این است، که همیشه هوشیار و زیرک و به وطن، دولت و ملت صادق باشید، انتظام آهنین، روح متین، اراده قوی و عزم قطعی داشته باشید.

شما هرگز فراموش نکنید، که خدمت صادقانه و وطن دوستانه و جسارت و دلیری شما از جانب دولت و حکومت و مردم تاجیکستان همیشه و به طور شایسته قدردانی کرده می شود.

قوه های مسلح ما، یعنی فرزندان جسور و دلیر مردم تاجیک در طول 30 سال صاحب استقلالی نه یک بار و دوبار وظیفه های خدمتی و قرض فرزندی خود را در نزد وطن، دولت و خلق تاجیک جوانمردانه و سربلندانه اجرا کردند.

امنیت دولت و جامعه را تأمین کردن، مادر – وطن را برابر جان خود دوست داشتن، آن را دلیرانه و جوانمردانه حمایت کردن و صادق بودن به ملت و دولت خود و مقدسات ملی وظیفه جانی و قرض فرزندی هر یک افسر و سرباز، تمام خدمت چیان حربی قوه های مسلح، همه کارمندان مقامات حفظ حقوق کشور و هر یک فرد با ننگ و ناموس جامعه می باشد.

تنها چنین مناسبت، یعنی صداقت هر یک ما به وطن و خلق تاجیکستان ما را از همه تهدید و خطرهای زمان معاصر ایمن نگاه می دارد.

از این لحاظ، به تمام راهبران ساختارهای حربی، مقامات حفظ حقوق، افسران و سربازان دلیر و شجاع و جوانان وطن دوست و وطن پرست مملکت بار دیگر مراجعت می نمایم، که به خاطر حفظ استقلال وطن، تأمین امنیت ملی و مرز و بوم آن همیشه هوشیار و زیرک باشند و نام پرشرف حامی وطن را در شرایط بسیار مرکب امروزه باز هم بلندتر بردارند.

همچنین، به هر یک شما – افسران و سربازان شجاع تأکید می سازم، که همیشه در پهلوی همدیگر باشید و در همه حالت های دشوار یکدیگر را دستگیری نمایید.

برای تأمین نمودن امنیت دولت و جامعه، حفظ بااعتماد سرحدی دولتی، کمک همه جانبه رسانیدن به ساختارهای نظامی و مقامات حفظ حقوق و با این مقصد به راه ماندن همکاری زیج با آنها وظیفه همه ساختار و مقامات دولتی و هر یک فرد آگاه و سالم فکر کشور می باشد.

تکراراً تأکید می نمایم، که هر یک ما و شما به خاطر حل وظیفه های گذاشته شده باید تمام امکانیت و نیرو و مهارت و ملکه خود را برای در روحیه صداقت به سوگند حربی، جسارت و مردانگی، حمایت بااعتماد استقلال و آزادی و مرز و بوم دولت صاحب اختیارمان تربیت کردن افسران و سربازان قوه های مسلح و کارمندان مقامات حفظ حقوق سفربر نماییم.

در این روند، بلند برداشتن سطح کسبیت و آماده باشی جنگی آنها مسئله اولین درجه می باشد.

باور قطعی و اعتماد کامل دارم، که تمام راهبران، خدمت چیان حربی و کارمندان مقامات حفظ حقوق مملکت در این جهان پر از تضاد و رقابت های شدید گلوبالی به خاطر تأمین امنیت دولت، ثبات کشور و آرامی جامعه همیشه با اراده قوی و روحیه متین آماده خواهند بود.

ما و شما باید افتخار کنیم، که بعد 1000 سال صاحب وطن آزاد و دولت صاحب اختیار گردیده ایم.

دولت صاحب استقلال تاجیکستان امروز عضو همه تشکیلات سازمان های بین المللی بوده، آغاز برابر و تمام ممالک دنیا را دارد.

جامعه جهانی امروز نه تنها تاجیکستان عزیز ما را می شناسد، بلکه پیشنهاد و تشبص های آن را دایر به حل مشکلات و مسئله های گلوبالی و منطقه ای دستگیری کرده، برای عملی گردیدن آنها تدبیرهای مشخص می اندیشد.

ما باید از این وطن آزاد و از این دولت صاحب اختیار شکرانه کنیم و نعمت بزرگ صاحب وطنی و صاحب دولتی را چون گهواره چشم احتیاط نماییم.

بار دیگر تمام هیئت شخصی قوه های مسلح تاجیکستان و همه شما – افسران و سربازان غیور و شجاع وطن را به افتخار جشن بزرگ ملی – 30 سالگی استقلال دولتی صمیمانه تبریک می گویم.

به همه شما، پیش از همه، سلامتی و در اجرای قرض مقدس فرزندی، رسالت جوانمردی و  وظیفه های بسیار مهم و مسئولیت ناکتان برار و کامیابی آرزومندم.

همیشه سلامت و پیروز باشید، فرزندان با ننگ و ناموس وطن و حامیان دلیر وشجاع تاجیکستان صاحب استقلال.

المركز الاعلامي

تقويم

  • business-portal_thumb.jpg