گرامیداشت از استاد باباجان غفوراف در کابل

06.02.2020 07:25

31 دسامبر سال 2019 در مجتمع سفارت جمهوری تاجیکستان در جمهوری اسلامی افغانستان به مناسبت 111-مین سالگرد استاد فرزانه و نشر نو شاه‌اثر علمی او"تاجیکان" نشست علمی - فرهنگی تحت عنوان "باباجان غفوراف - سیاستمدار، دانشمند، پیوندگر خلقها و فرهنگها" برگزار گردید. در آن دانشمندان و فرهنگیان شناخته افغانستان شرکت ورزیدند.

   سفیر جمهوری تاجیکستان شراف‌الدین امام در باره زندگی، فعالیّت سیاسی و کارنامه علمی استاد گزارش مفصل پیشنهاد نمود. او "تاجیکان" باباجان غفوراف را شاه‌اثر بنیادی علمی و آکادمیکی توصیف نمود، که نظیر آن در منطقه وجود ندارد. 

   دانشمندان و فرهنگیان شناخته - سید مخدوم رهین، محی‌الدین مهدی، صاحب‌نظر مرادی، زلمل هیوادمل، غلام محمد محمدی، عبدالغفور آرزو به جنبه‌ها و سَمتهای گوناگون فعالیت دامنه ‌دار علمی، فرهنگی و گومانیستی استاد فرزانه پرداخته، او را شخصیت بزرگ سیاس و علمی و پیوندگر خلقها و فرهنگها ارزیاب نمودند. آنان توجه خاص باباجان غفوراف را به کشور و علم و فرهنگ افغانستان بخصوص ذکر نموده، از حمایت و خدمتهای ارزنده او با سپاس و احترام یادآوری نمودند.

  بعد سخنرانی ها بحث و مناظره جریان گرفته، نکات ناروشن و ناشناخته روشن و دقیق گردیدند.

   در جمعبست، سفیر جت نوید نیک را رسانید: با دستور پیشوای ملت، رییس جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان شاه‌اثر استاد "تاجیکان" با صفت بلند نشر و به هر خانواده کشور از نام پیشوای ملت تقدیم خواهد شد.

   حاضرین این اقدام را تاریخی و ارزشمند خواندند.

   سفیر جمهوری تاجیکستان مطلوب دانست تا متن کامل کتاب "تاجیکان" با صفت بلند به زبان دری تهیه و نشر گردد.

   حاضرین از این پیشنهاد استقبال نمودند.

   در پایان نشست به شرکتداران نشر نو دری "تاجیکان" تقدیم گردید.

گالری

Calendar

  • business-portal_thumb.jpg