بررسی برنامه‌های افضل همکاری

17.02.2020 13:16

16 فبروری سال 2020 در نشست خاص سفیر جمهوری تاجیکستان با سرپرست وزارت مالیه، مشاور ارشد رئیس جمهوری اسلامی افغانستان در امور زیربناها و نماینده خاص رئیس ج.ا.ا در امور همکاری با کشورهای آسیای میانه محمد همایون قیومی،  سرپرست وزارت ترانسپورت یما شمس و رئیس شرکت "بریشنا" امان‌الله غالب برنامه‌های افضل همکاری زیرساختاری و انرژی دو کشور دوست مورد بررسی عمیق و مشخص قرار گرفتند.

 تأکید گردید که مسائل تخنیکی، مالیوی و تشکیلی راه آهن بلخی - جیحون - پنج پایان – شیرخان بندر با تلاش فعال و هماهنگ دو جانب هرچه زودتر حل و فصل شده ساختمان آن در سال روان آغاز گردد. همزمان کارهای آمادگی برای آغاز ساختمان راه آهن استراتژیک چین - قرغیزستان - تاجیکستان - افغانستان سرعت گیرند.

 دربخش همکاری انرژی ضرورت انتقال برق بیشتر به افغانستان، سرعت بنیاد خط بزرگ انتقال برق قرغیزستان - تاجیکستان - افغانستان - پاکستان ("کاسا-1000") و آماده ‌سازی هرچه زودتر زمینه آغاز ساختمان خط 500 - کیلوولتی دوشنبه - پلخمری - کابل تأکید گردیده،  اقدامات عملی و مؤثر مورد موافقه قرارگرفتند.

قابل ذکر است که کشور ما از جمله بزرگترین صادرکنندگان نیروی برق به افغانستان است: در سال 2019 به این کشور 1 میلیارد و 464 میلیون کیلووات - ساعت نیروی برق صادرگردید، که نسبت به سال 2018 حدود 50 درصد زیاد است. کشور ما با انجام ساختمان پروژه عظیم عصر - نیروگاه آبی برقی "راغون" قادر خواهد بود تمام نیازمندی افغانستان را با برق تأمین و سالانه از طریق افغانستان حدود 7 میلیارد کیلووات - ساعت برق به پاکستان صادرنماید.

گالری

Calendar

  • business-portal_thumb.jpg