ملاقات سفیر با وزیر امور خارجه افغانستان

06.01.2021 13:12

در تاریخ 4 جنوری سال 2021 ملاقات سفیر تاجیکستان در افغانستان سعدی شریفی با وزیر امور خارجه جمهوری اسلام افغانستان محمد حنیف اتمر برگزار گردید و طی آن تحکیم همکاری‌ها و دورنمای مناسبت‌های تاجیکستان و افغانستان بررسی شد.

سفیر تاجیکستان ابراز داشت که تاجیکستان نسبت به افغانستان علاقمندی خاص ظاهر می‌نماید، زیرا با افغانستان ریشه‌های عمیق قومی و  نژادی دارد. مثال روشن آن تلاش‌های پیوسته اساسگذار صلح و وحدت ملی -  پیشوای ملت رییسجمهور جمهوری تاجیکستان محترم امام‌علی رحمان برای جلب توجه جامعه جهانی به حل مشکلات افغانستان می‌باشد.

یكی از موضوعات ملاقات بررسی روزنامه ملاقات سه‌جانبه مجازی وزیران کار‌های خارجی جمهوری تاجیکستان، جمهوری اسلامی افغانستان و ایالات متحده آمریکا در تاریخ 7 جنوری بود.

در این بخش یاداوری شد که تاجیکستان ضمن میزبانی کنفرانس همکاری های اقتصادی منطقه یی در مورد افغانستان (ریکا-5 در سال 2012) پیشنویس پروژه ها یی را ارائه نمود که جنبه های مهم همکاری دو کشور دوست و  همسایه را در بخشهای زیرساختاری، ارتباطات، ذخیره‌های آب و  انرژی و آماده سازی متخصصان شامل می شود.

07-01.jpg

 

گالری

Calendar

  • business-portal_thumb.jpg