ملاقات سفیر تاجیکستان با رئیس مشرانو جرگه (شورای ملی) افغانستان

20.04.2021 17:59

19 اپریل 2021  سعدی شریفی، سفیر تاجیکستان در افغانستان با رئیس مشرانو جرگه (سنا) شورای ملی جمهوری اسلامی افغانستان  فضل هادی مسلمیار دیدار کرد.

رئیس مشرانو جرگه با اشاره به حسن همجواری و روابط گسترده میان تاجیکستان و افغانستان از مردم تاجیکستان و شخص امامعلی رحمان رئیس جمهور تاجیکستان ابراز قدردانی نمود. زیرا ایشان همیشه سعی در پایان دادن به جنگ در افغانستان دارند. وی روابط خوب دو کشور برادر را برای یکدیگر بسیار ارزشمند خواند.

در این دیدار سفیر تاجیکستان خاطرنشان کرد که ایجاد گروه دوستی پارلمانی ، فعال سازی روابط بین پارلمانی و مبادله دیدارها بین گروه های دوستی از عوامل مهم در تقویت روابط دو کشور دوست و برادرمی باشد. به نفع هردو جانب است که عنعنه تقویت روابط نزدیک بین مجلس ملی تاجیکستان و مجلس سنای افغانستان توسعه یابد.

سپس سفیر تاجیکستان جلسه جداگانه ای با معاون اول رئیس مشرانو جرگه افغانستان محمدعلم ایزدیار داشت که در آن راجع به پیگیری توافق نامه های دوجانبه و توسعه روابط بین پارلمانی میان تاجیکستان و افغانستان تبادل نظر صورت گرفت.

20-04-21-1.jpg

20-04-21-2.jpg

 

گالری

Calendar

  • business-portal_thumb.jpg