ملاقات سفیر تاجیکستان با وزیر صنعت و تجارت افغانستان

27.04.2021 19:15

27 اپریل ملاقات سفیر تاجیکستان در افغانستان سعدی شریفی با وزیر صنعت و تجارت افغانستان نثاراحمد غوریانی برگذار گردید.

  ضمن ملاقات گسترش همکاری دوجانبه در بخشهای اقتصادی، تجارتی، صنعتی، نفت و  گاز، اکتشاف و استخراج معدن مورد برسی قرار گرفت.

  نثار احمد غوریان اظهار نمود که تصمیم دارد به زودی با هیئت 10 - نفره از تاجران موفق افغانستان به تاجیکستان سفر نماید و با مقامات تاجیکستان پیرامون تحکیم روابط‌ تجارتی صحبت‌ها داشته باشد. 

 سفیر تاجیکستان تاکید کرد که توسط راه اندازی همکاری گسترده می‌توانیم در همه بخش ها روابط متقابلاً مفید و موفقیت‌های نظررس داشته باشیم. 

 در ملاقات ذکر گردید که اکتشاف، استخراج و انتقال نفت و  گاز شبرغان افغانستان (برای كارخانه کارکرد نفت دنغره ) و فلوریت افغانستان برای هردو کشور مفید خواهد بود و از جانب مقامات هردو کشور گروه کاری تاسیس داده شود . تاکید گردید که سراداره گئولوجی تاجیک در این زمینه تجربه غنی دارد و از امکانات‌ قابل ملاحظه تکنولوژی برخوردار است.

27-04-2021.jpg

 

گالری

Calendar

  • business-portal_thumb.jpg