جلسه شورای وزیران خارجه کشورهای عضو سازمان همکاری شانگهای در دوشنبه برگزار شد

16.07.2021 12:19

جلسه شورای وزیران خارجه کشورهای عضو سازمان همکاری شانگهای در تاریخ 13 الی 14 ژوئیه به ریاست سراج الدین مهرالدین، وزیر امور خارجه جمهوری تاجیکستان در دوشنبه برگزار شد.

به گزارش “خاور” به نقل از وزارت امور خارجه جمهوری تاجیکستان، قبل از برگزاری نشست ملاقات امامعلی رحمان، رئیس جمهور جمهوری تاجیکستان، رئیس شورای سران سازمان همکاری شانگهای با وزیران امور خارجه کشورهای عضو سازمان همکاری شانگهای برگزار شد.

در این نشست وزیران امور خارجه در مورد نتایج فعالیت های سازمان همکاری شانگهای در 20 سال گذشته تبادل نظر و در مورد وظایف مربوط به توسعه بیشتر همکاری ها در داخل سازمان گفتگو کردند در مورد موضوعات بین المللی و منطقه ای نیز تبادل نظر صورت گرفت.

در این نشست اشاره شد كه سازمان همکاری شانگهای با تكیه بر “روحیه شانگهای” طی دو دهه گذشته موقعیت خود را به عنوان یک سازمان بین دولتی با نفوذ از نوع جدید و یک شركت تاثیرگذار در سیستم روابط بین الملل تقویت كرده است.

  

وزرا توافق کردند که کار مشترک برای پیشبرد توسعه کلیه موضوعات برنامه چند جانبه سازمان همکاری شانگهای به تقویت توسعه سازمان و ارتقای اعتبار بین المللی آن کمک خواهد کرد.

در این جلسه اشاره شد که مطابق با برنامه اقدام سازمان همکاری شانگهای تاکنون، بیش از 50 نشست ملاقات سازوکارهای مختلف همکاری سازمان همکاری شانگهای، از جمله 7 رویداد در سطح وزیران  خارجه برگزار شده است.

در این زمینه، وزرا آمادگی خود را برای برگزاری 30 رویداد دیگر سازمان همکاری شانگهای در سطح عالی و معنی دار تا ماه سپتامبر، از جمله 12 رویداد در سطح روسای وزارتخانه ها و ادارات ابراز داشتند.

روسای هیئت ها خاطرنشان کردند که در چارچوب مقدمات جلسه شورای سران کشورها در دوشنبه، رعایت کلیه الزامات ضد اپیدمیولوژیک بسیار مهم است.

طرف تاجیکستان اطلاع داد که طبق تصمیم کمیته سازماندهی، کلیه افرادی که در کارهای مقدماتی این مجمع مشارکت دارند، بدون استثنا، واکسینه شده اند یا واکسینه می شوند.

در این جلسه، وزرا تاکید کردند که توسعه پایدار در فضای سازمان همکاری شانگهای بدون تامین سطح کافی امنیت امکان پذیر نیست. تصمیم شورای وزیران امور خارجه سازمان برای به نشست دوشنبه پیشنهاد کردن برنامه به روز شده همکاری کشورهای عضو سازمان همکاری شانگهای در مبارزه با تروریسم، جدای طلبی و افراط گرای برای 2022-2024 امضا شد.

شورای وزیران امور خارجه سازمان همکاری شانگهای توجه خود را به اوضاع افغانستان جلب کرد و نسبت به وخیم تر شدن وضعیت کشور در نتیجه عقب نشینی نیروهای ائتلاف ابراز نگرانی عمیق کرد.

سران هیئت ها در مورد تعمیق بیشتر همکاری ها در حوزه اقتصادی گفتگو کردند. وزرا برای مقابله با پیامدهای منفی اجتماعی و اقتصادی بیماری همه گیر COVID-19 برنامه عملیاتی مشترکی را تصویب کردند.

عرصه فرهنگ و بشردوستانه در محور توجه وزرا قرار گرفت.

برای اولین بار در تاریخ سازمان همکاری شانگهای آیین نامه ای درباره سرود ملی سازمان که با ابتکار تاجیکستان پیشنهاد شده است، توافق شد.

در این نشست موارد تقویت موقعیت سازمان همکاری شانگهای در صحنه بین الملل مورد بررسی قرار گرفت. تقویت اعتبار سازمان همکاری شانگهای در عرصه خارجی مورد توجه قرار گرفت و موارد همکاری سازمان با سازمان ملل و آژانس های تخصصی آن مورد بحث قرار گرفت. وزرا از تصویب قطعنامه “همکاری بین سازمان ملل و سازمان همکاری شانگهای” در جریان 75 امین مجمع عمومی سازمان ملل استقبال کردند.

اعضای شورا در مورد گسترش وضعیت شریک گفتگوی سازمان همکاری شانگهای تبادل نظر کردند. تصمیمات شورای وزیران امور خارجه سازمان برای دادن این مقام به عربستان سعودی و مصر امضا شده و برای تصویب به شورای سران کشورها ارائه می شود.

وزرا گزارش مربوط به دبیرخانه سازمان همکاری شانگهای در سال گذشته و پیش نویس گزارش دبیرکل سازمان همکاری شانگهای درباره فعالیتهای سازمان طی دوره گزرش را تصویب کردند.

در پایان این نشست، وزیران امور خارجه ابراز اطمینان کردند که نتایج آن سهم شایسته ای در تقویت بیشتر همسایگی، دوستی، اتحاد، اعتماد متقابل و همکاری سودمند متقابل بین کشورهای عضو سازمان همکاری شانگهای خواهد داشت.

لازم به یادآوری است که جلسه شورای وزیران سازمان همکاری شانگهای یک رویداد مهم در آستانه اجلاس سالگرد سازمان همکاری شانگهای بود که در 16 الی 17 سپتامبر سال 2021 در دوشنبه برگزار می شود.

گالری

Calendar

  • business-portal_thumb.jpg