دیدار سفیر با رئیس آژانسی همکاری سوئیس در افغانستان

04.08.2021 11:38

بتاریخ 3 آگست 2021  سفیر تاجیکستان در افغانستان سعدی شریفی به درخواست طرف سوئیسی با رئیس آژانسی همکاری سوئیس در افغانستان والبورگا روز دیدار کرد.

طرفین به تفصیل وضعیت کنونی و چشم انداز آینده افغانستان را مورد بحث قرار دادند و بر ضرورت همکاری سفارت و آژانسی در وضعیت خاص کنونی افغانستان اشاره کردند.

خاطرنشان شد که مردم عادی افغانستان از وضعیت کنونی رنج می برند و بیش از هر زمان دیگری به کمک نیاز دارند. همچنین اشاره شد که وضعیت هشداردهنده امنیتی در افغانستان تهدیدی برای امنیت کل منطقه است. بنابراین درگیری باید در اسرع وقت پایان یابدو بحران کشور میزبان باید از طریق گفتگو حل شود و کشورهای منطقه و جهان باید تمام تلاش خود را در این راستا بسیج نمایند.

04-08-2021-1.jpg

 

گالری

Calendar

  • business-portal_thumb.jpg