روادید الکترونیکی

10.03.2020 11:43

متقاضیان روادید ، خوش آمدید!

روادید جمهوری تاجیکستان به اتباع خارجی از طریق شبکه اطلاعاتی الکترونیکی داده می شود.

اتباع خارجی برای گرفتن روادید جمهوری تاجیکستان از نمایندگیهای دیپلماتی و اداره کل کنسولی وزارت امور خارجه جمهوری تاجیکستان باید از طریق شبکه اطلاعاتی www.visa.gov.tj  اقدام نمایند.

همزمان، اتباع خارجی کشورهایی که جمهوری تاجیکستان نسبت به آنها اصول تسهیل صدور روادید را درنظر گرفته است، می توانند از طریق شبکه www.evisa.tj  بدون مراجعه مستقیم به نمایندگیهای دیپلماتی واداره کل کنسولی وزارت امور خارجه جمهوری تاجیکستان روادید الکترونیکی خود را تهیه نمایند.

                  

انواع روادید

وابسته به هدف از ورود و اقامت در قلمرو جمهوری تاجیکستان  روادیدها به انواع ذیل تقسیم می شوند:

-       روادید دیپلماتی نوع " Д"؛

-       روادید سرویس نوع " Х"؛

-       روادید سرمایه گذاری نوع " С"؛

-       روادید کاری نوع " К"؛

-       روادید محنتی نوع " М"؛

-       روادید گردشگری نوع " Т"؛

-       روادید تحصیلی نوع " О1" و " О2"؛

-       روادید خصوصی نوع " ХС1" و " ХС2"؛

-       روادید منطقه آزاد اقتصادی  نوع " МОИ"؛

-       روادید حمل و نقلی نوع " Н"؛

-       روادید برای اقامت دائم نوع " ИД"؛

-       روادید وسایل ارتباط جمعی نوع " Ж"؛

-       روادید مذهبی نوع " ТБ"؛

-       روادید امور بشردوستانه  نوع " Б"؛

-       روادید ترانزیت نوع " ТР"؛

-       روادید خروجی نوع " Хуруҷӣ"؛

 1. روادید نوع "Д" –  به سران دولتها، روسای  حکومتهای دولتهای خارجی، اعضای هیات رسمی دول خارجی، آژانسهای دیپلماتی و اشخاص صاحب منصب کنسولی موسسات کنسولی، کارمندان ادارات سیاست خارجی، پیکهای دیپلماتی و کنسولی خارجی ، کارمندان نمایندگی تشکیلات بین المللی که مقام دیپلماتی آن را جمهوری تاجیکستان به رسمیت شناخته است، ناظرانی که طبق تفاهمنامه های به رسمیت شناخته شده  جمهوری تاجیکستان در حدود قلمرو جمهوری تاجیکستان ناظر می باشند و اعضای خانواده های افراد مذکور که دارای پاسپورت دیپلماتی می باشند، داده می شود. در حالتی که مقام دیپلماتی  تبعه خارجی فاقد گذرنامه دیپلماتی که از جانب جمهوری تاجیکستان به رسمیت شناخته شده است، باشد، می توان به او روادید دیپلماتی داد. در حالتی که تبعه خارجی دارای گذرنامه دیپلماتی باشد و مقام دیپلماتی او از جانب جمهوری تاجیکستان به رسمیت شناخته نشده باشد ( در حالت سفر شخصی)، ممکن است برای وی روادید دیگری وابسته به نوع سفرش صادر شود.
 2. روادید نوع "Х" – به اعضای هیات رسمی خارجی، کارمندان فنی – ماموریتی و خدمات رسانی نمایندگیهای دیپلماتی، کارمندان بخش کنسولی و کارمندان بخش خدمات موسسات کنسولی دول خارجی، کارمندان تشکیلات بین المللی در جمهوری تاجیکستان ، اشخاصی که همراه با خود محموله های پستی دیپلماتی دارند  و  فاقد پاسپورت دیپلماتی هستند، کنسولهای افتخاری جمهوری تاجیکستان در خارج، اتباع خارجی که به جمهوری تاجیکستان با هدف ارائه خدماتی با دستور وزارتخانه ها و ادارات دولت خارجی و یا با دعوت وزارتخانه ها و ادارات جمهوری تاجیکستان آمده اند ، وابسته به نوع گذرنامه هایشان و همچنین اعضای خانواده های افراد مذکور داده می شود.
 3. روادید نوع "С " –  به روسای شرکتها و کارخانه هایی که بطور واقعی در سرمایه گذاری اقتصاد جمهوری تاجیکستان  شرکت می کنند، همچنین اعضای خانواده آنها داده می شود.
 4. روادید نوع " К" –  به اتباع خارجی و اشخاص بدون تبعیت و اعضای خانواده های آنها که به جمهوری تاجیکستان با اهداف ذیل وارد شده اند ، داده می شود :

الف) حضور در گفتمانهای کاری، جلسات، سمپوزیمها، اجلاسها، کنفرانسها، مناقصات، مزایده ها، نمایشگاهها ، رویدادهای فرهنگی و ورزشی؛

ب) برای انعقاد قرارداد با اشخاص حقوقی و حقیقی جمهوری تاجیکستان ، تاسیس کارخانه های مشترک، بررسی و مطالعه بازار داخلی، نصب، تعمیر و خدمات پس از فروش تجهیزات، کسب تجربه و ارائه خدمات مشاوره ای و حسابرسی.

5. روادید نوع " М" – به اتباع خارجی و اشخاص بدون تبعیت که به جمهوری تاجیکستان با هدف مشغول شدن به فعالیت کاری آمده اند و یا می آیند، همچنین به اعضای خانواده های افراد مذکور داده می شود.

6.  روادید نوع "Т" –  به اتباع خارجی و یا افراد بدون تبعیت که به جمهوری تاجیکستان بعنوان گردشگر وارد می شوند، داده می شود.

7.  روادید نوع "О1" –  به اتباع خارجی و یا بدون تبعیت که به جمهوری تاجیکستان با اهداف زیر سفر می نمایند، داده می شود:

الف) برای تحصیل، وارد شدن به موسسات تحصیلی که برنامههای تعلیمی نظام تحصیلات متوسطه ، متوسطه فنی و حرفه ای ، تحصیلات عالی، همچنین برنامه های مبادله دانشجویان و دوره های آمادگی را عملی می نمایند؛

ب) برای تحصیل در موسسات تحصیلاتی بعنوان کارشناس ارشد ، دکتری و اعضای خانواده افراد نامبرده.

8.  روادید نوع "О2" – به اتباع خارجی و افراد بدون تبعیت که برای تعلیم ، گذراندن تحقیقات علمی و حضور در دوره های آموزشی زبان یا دوره های تکمیلی تخصصی م یآیند، داده می شود.

9.   روادید نوع "ХС1" –  به اتباع خارجی و افراد بدون تبعیت که به جمهوری تاجیکستان برای بابت، تشخیص و عیادت خویشاوندان و دوستان و برای دیگر مقاصد شخصی ( شرکت در جشنها، مراسم دفن و دیگر برنامه ها و مراسمها) می آنید، داده می شود.

10.   روادید نوع "ХС2" –  تنها به اتباع سابق جمهوری تاجیکستان ، به اعضای خانواده و خویشاوندان نزدیک تبعه جمهوری تاجیکستان برای ورود موقت داده می شود.

11. روادید نوع "МОИ" –  به اتباع خارجی و اشخاص بدون تبعیت که در حدود مناطق آزاد اقتصادی فعالیت کاری ، کارآفرینی و تجاری انجام می دهند، داده می شود.

12.  روادید نوع "Н " –  به اتباع خارجی و اشخاص بدون تبعیت – رانندگان وسائل نقلیه که حمل و نقل بین المللی بار و مسافر را انجام می دهند، داده می شود.

13. روادید نوع "ИД " –  به اتباع خارجی و اشخاص بدون تبعیت که با هدف اقامت دائمی در جمهوری تاجیکستان درخواست نموده اند، تا دریافت اجازه اقامت دائمی داده می شود.

14. روادید نوع "Ж " –  به خبرنگاران، تصویربرداران، روزنامه نگاران و دیگر کارمندان وسائط ارتباط جمعی خارجی ، همچنین اعضای خانواده های نامبردگان، در صورتیکه از جانب وزارت امور خارجه جمهوری تاجیکستان به رسمیت شناخته شده باشند، داده می شود.

15. روادید نوع "ТБ " –  به اتباع خارجی و اشخاص بدون تبعیت که به عنوان کارمند در تشکیلات مذهبی در جمهوری تاجیکستان رسماً ثبت شده اند، فعالیت م ینمایند یا نموده اند، داده می شود.

16. روادید نوع "Б " –  به اتباع خارجی و اشخاص بدون تبعیت که با هدف آوردنو یا همراهی نمودن بارهای کمک بشردوستانه و یا دیگر افرادی که برای رساندن کمکهای بشردوستانه در جمهوری تاجیکستان شرکت می کنند، داده می شود.

17. روادید نوع "ТР " –  به اتباع خارجی و اشخاص بدون تبعیت که با هدف ترانزیت توسط حدود قلمرو جمهوری تاجیکستان به دولت تعیینات به وسائل نقلیه هوایی و زمینی سفر می نمود، به مدت تا 72 ساعت داده می شود. به تبعه خارجی و افراد بدون تبعیت که توسط فرودگاههای جمهوری تاجیکستان به کشور سوم ترانزیت دارد، روادید درخواست نمی شود، به شرطی که او مرز دولتی را توسط نقطه گذرگاه مرزی دولتی عبور ننماید. در حالتهای فورس ماژور ( زلزله، سیل و دیگر حالتهایی که در نتیجه آن پرواز وسایل نقلیه هوایی بیش از 24 ساعت غیرممکن می گردد) ، اتباع خارجی که به کشورهای سوم ترانزیت دارندمی توانند بدون روادید تا به اعتدال درآمدن وضعیت به هتلها روند.  به اتباع خارجی و اشخاص بدون تبعیت که توسط وسایل نقلیه سواری سبک به این کشور سفر می نمایند، روادید ترانزیتی که به مهلتی که برای ترانزیت لازم استبا کوتاهترین مسیر داده می شود. مهلت مذکور از 24 ساعت شبانه روز وسایل نقلیه برابر با 400 کیلومتر محاسبه می شود. روادید ترانزیتی به شرطی داده می شود که اگر درخواست کننده دارای روادید دولتی باشد، که به آن توسط حدود قلمرو جمهوری تاجیکستان سفر نماید یا اینکه روادید برای سفر به کشور سوم ضروری نباشد. روادید ترانزیتی چندین بار ورود (مولتی) درحالتی داده می شود که اگر درخواست کننده روادید طبق روادید مولتی دولتی را که به آن سفر دارد ، داشته باشد، یا اینکه برای سفر به کشور سوم روادید لازم نمی شود.

18. روادید نوع "Хуруҷӣ " – از جانب اداره کل وزارت امور خارجه جمهوری تاجیکستان ، همچنین در حالتهای استثنایی از جانب نمایندگیهای وزارت امور خارجه جمهوری تاجیکستان در حدود قلمرو جمهوری تاجیکستان در مهلت حدود ترک نکردن تبعه خارجی یا افراد بدون تبعیت با حکم مقامات مربوطه درباره نامطلوب بودن اقامت اتباع خارجی یا افراد بدون تابعیت و یا قطع گشتن تفاهمنامه محنتی در جمهوری تاجیکستان ، همچنین به اتباع خارجی و یا افراد بدون تبعیت که در جمهوری تاجیکستان اقامت دائمی دارند و از جمهوری تاجیکستان برای اقامت دائمی به کشورهای دیگر می روند، داده می شود. روادید خروجی یه مهلت حداکثر 7 روز داده می شود. در صورتیکه تبعه خارجی یا فرد بدون تابعیت در مدت معین بدلیل عذری موجه نتوانس حدود قلمرو جمهوری تاجیکستان را ترک کند، به وی روادید خروجی دیگری به مهلت تا 3 روز داده می شود. شخصی که روادید خروجی دارد و بدون عذر موجه در مهلت معین از حدود قلمرو جمهوری تاجیکستان بیرون نرفته است، عمل وی بعنوان نقض قوانین اقامت در حدود جمهوری تاجیکستان حساب شده، بصورت رسمی از حدود قلمرو جمهوری تاجیکستان اخراج می شود. به اتباع خارجی و افراد بدون تابعیت که در جمهوری تاجیکستان محل اقامت دائمی دارند و از جمهوری تاجیکستان برای اقامت دائی در کشورهای دیگر می روند، روادید خروجی بر اساس مجوز خدمات پذرنامه ای و ثبت وزارت امور خارجه جمهوری تاجیکستان داده می شود.

از اتباع خارجی و افراد بدون تابعبت که پروازی بدون توقف با وسائل نقلیه هوایی از فراز مرزهای هوایی جمهوری تاجیکستان دارند، روادید درخواست نمی شود. گروه اکیپاژ هوایی بر اساس اعلامیه عمو طبق مقررات IKAO از طریق گروهی وارد و خارج می شوند.

روادید نوع مناسب برای اعضای خانواده اتباع خارجی و افراد بدون تابعبت به شرط اقامت یکجا بدون حق اشتغال به فعالیت کاری بدون انواع گردشگری . ترانزیتی داده ممی شود، اگر طبق اسناد حقوقی لازمه و تفاهمنامه های بین المللی که جمهوری تاجیکستان آنها را به رسمیت شناخته است ، ترتیب دیگری پیش بینی نشده باشد.

  فهرست کشورهای خارجی که اتباع آنها حق دریافت رادید جمهوری تاجیکستان را بصورت آسان دارند

 1. استرالیا
 2. جمهوری اتریش
 3. جمهوری مردمی دموکراتیک الجزایر
 4. جمهوری مصر عرب ( نسبت به روادیدهای "Д" و "Х")
 5. جمهوری آرژانتین
 6. جمهوری بلغارستان
 7. دوک نشین لوگزامبورگ
 8. جمهوری مجارستان
 9. جمهوری سوسیالیستی ویتنام
 10. برونئی-دارالسلام
 11. دولت اسرائیل
 12. جمهوری یونان
 13. جمهوری مردمی چین
 14. جمهوری ایرلند
 15. جمهوری اسلامی ایران
 16. جمهوری ایسلند
 17. جمهوری ایتالیا
 18. کانادا
 19. دولت قطر
 20. جمهوری قبرس
 21. جمهوری استونی
 22. ژاپن
 23. پادشاهی بحرین
 24. پادشاهی بلژیک
 25. پادشاهی هاشمی اردن
 26. پادشاهی دانمارک
 27. پادشاهی اسپانیا
 28. پادشاهی مراکش
 29. پادشاهی هلند
 30. پادشاهی نروژ
 31. پادشاهی عربستان صعودی
 32. پادشاهی سوئد
 33. دولت کویت
 34. جمهوری لتونی
 35.  جمهوری لیتوانی
 36. جمهوری لبنان
 37. مالری
 38. جمهوری مالت
 39. ایالات متحده مکزیک
 40. زلاندنو
 41. امارات متحده عرب
 42. سلطنت عمان
 43. جمهوری لهستان
 44. جمهوری پرتغال
 45. جمهوری کره
 46. جمهوری اندونزی
 47. جمهوری کرواسی
 48. رومانی
 49. حمهوری سنگاپور
 50. جمهوری اسلواک
 51. جمهوری اسلونی
 52. پادشاهی متحده بریتانیای کبیر و ایرلند شمالی
 53. ایالات متحده امریکا
 54. پادشاهی تایلند
 55. جمهوری ترکیه
 56. جمهوری تونس
 57. جمهوری فدراتیو برزیل
 58. جمهوری فدراتیو آلمان
 59. جمهوری فلیپین
 60. جمهوری فندلاند
 61. جمهوری فرانسه
 62. جمهوری چک
 63. کنفدراسیون سوئیس
 64. جمهوری آفریقای جنوبی
 65. جمهوری اسلامی پاکستان ( نسبت به روادیدهای  "С" ،"МОИ" ، "Т" ، "Н" )
 66. جمهوری هندوستان (نسبت به روادیدهای  "С" ،"МОИ" ،  "Н" )
 67. جمهوری یمن (نسبت به روادیدهای  ""Д ،"Х"  )
 68. ترکمنستان
 69. جمهوری بولیویی ونزوئلا
 70. جمهوری ازبکستان (نسبت به روادیدهای  "Д"، ")
 71. شاهزاده نشین آندورا
 72. واتیکان
 73. شاهزاده نشین لیختن اشتاین
 74. شاهزاده نشین موناکو
 75. جمهوری کوبا
 76. جمهوری شیلی
 77. مغولستان
 78. جمهوری سنگال ( نسبت روادید "Д"، "Х" )

توضیحات :

افراد بدون تابعیت، اتباع سابق جمهوری تاجیکستان حق دریافت روادید جمهوری تاجیکستان از طریق روند ساده را دارند.

کشورهایی که در فهرست مذکور نباشند، می توانند بر اساس توافقنامه های دوجانبه یا بر اساس رفت و آمد بدون روادید متقابل شهروندان دو کشور ترتیب ساده اخذ روادید را راه اندازی نمایند.

با هدف تامین حقوق و آزادی دیگران ، ترتیبات جمعی ، حفظ اصول قانون اساسی، امنیت دولت، دفاع از مملکت، اخلاق جامعه، تندرستی مردم و تمامیت ارضی جمهوری ، همچنین اصول متقابل، وزیر امور خارجه جمهوری تاجیکستان ر اساس رضایت دولت جمهوری تاجیکستان می تواند ترتیب  تسهیل شده را موقتاً متوقف نماید.

تعرفه ها

هزینه های کنسولی سفارت جمهوری تاجیکستان در تهران

برای اتباع جمهوری اسلامی ایران 

(به دلار)

برای صدور روادید " ورود-خروج" جمهوری تاجیکستان

 1. به مهلت تا 1 ماه                                               30
 2. به مهلت تا 3 ماه                                               40
 3. به مهلت تا 6 ماه                                               90
 4. به مهلت تا 1 سال                                              150
 5. عبوری                                                          10

 

هزینه روادید گردشگری 25 دلار می باشد.

برای صدور روادید در حالتهای ذیل هزینه ای دریافت نمی شود:

-       برای افرادی که در هیات نمایندگیهای رسمی و  حکومتی می باشندو کارمندان وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران ؛

-       در حالتهایی که با فرمان رئیس جمهور تاجیکستان و حکم دولت جمهوری تاجیکستان پیش بینی شده است؛

-       برای افرادی که به جمهوری تاجیکستان با هدف رسانیدن بارهای بشردوستانه روانه هستند؛

توضیح:

-       برای ارائه خدمات کنسولی که در تعرفه های مذکور درج نگردیده اند، هزینه های کنسولی طبق تعرفه های   هزینه های کنسولی جمهوری تاجیکستان که با حکم دولت جمهوری تاجیکستان به شماره 546 ( ضمیمه 6) مورخ 2 نوامبر سال 2007 تائید شده است، دریافت می شوند

گالری

Calendar