انعکاس دستاوردهای تاجیکستان در روزنامه ایران

29.02.2020 17:48

روزنامه "آسیا" که در تهران در حجم هشت صفحه به نشر می رسد، یک صفحه از شماره خود را در تاریخ 21 بهمن سال 1398 / 10 فوریه 2020 به انعکاس دستاوردهای جمهوری تاجیکستان در دوران استقلال تخصیص داده است. در مصاحبه سردبیر این روزنامه با سفیر تاجیکستان در ایران جناب آقای نظام الدین زاهدی سخن از اجرای سه هدف استراتژیکی تاجیکستان، ابتکار پیشوای ملت درخصوص اعلام هدف چهارم ملی- صنعتی کردن پرسرعت کشور، ظرفیتها و توانمندیهای انرژی  و ثروتهای طبیعی تاجیکستان رفته است. بخشی از اطلاعات منتشر شده به بازتاب سیاست تاجیکستان در مورد توسعه گردشگری در پرتو اعلام سالهای 2019-2021 به عنوان "سالهای توسعه روستاها، گردشگری و هنرهای مردمی" تخصیص یافته است. وضع کنونی و دورنمای روابط سیاسی، اقتصادی و فرهنگی تاجیکستان و ایران نیز از مسائلی بوده است که در این صفحه برای خواننده روزنامه شرح و توضیح یافته اند.  

2-In-ikosIMG-20200210-WA0000.jpg

گالری

Calendar