باستان شناسان در تاجیکستان تحقیقات در منطقه تاریخی قلعه لغمان را آغاز کردند

06.07.2020 21:32

اTadkikot-bostonshinos.jpgز جانب شعبه باستان شناسی مؤسسه تاریخ، باستان شناسانی و مردم شناسی آکادمی ملی علمهای تاجیکستان در منطقه تاریخی قلعه لغمان ناحیه جلال الدین بلخی تحقیقات باستان شناسی آغاز گردید. دراینباره آکادمی ملی علمهای تاجیکستان خبر داده است. 

بنابر اطلاعات منابع، اولین بار این منطقه تاریخی سال 1875 کشف شده بود. در نقشه ای که همان سالها دانشمندان تهیه کردند، در سواحل رود وخش دو نقطه در فاصله 2 کیلومتری دورتر از یکدیگر قرار داشته، یکی لیخمه و دیگری لیخمه جنوبی نامگذاری شدند.

لازم به ذکر است که قلعه لغمان در فاصله 12 کیلومتری از بنای تاریخی هلیورد در سواحل شرقی رود وخش، در نزدیکی روستای اتفاق بخش اوزون قرار دارد، و مساحت آن شامل 42.5 هکتار می باشد.

بنابر گفته باستان شناسان، این شهرک دارای چهار دروازه بوده، دروازه ها در مرکز دیوارهای شمالی و کنج جنوب و شرق شهرک موجودند. شهرک سیستم محافظتی قوی داشته و بخش کشاورزی آن بسیار پیشرفته بحساب می رفت. زیرا از نتیجه تحقیقاتی که تا امروز بدست آمده است، این منطقه تاریخی قلعه لغمان مرکز منطقه عظیم کشاورزی در زمان خود بوده است.

 

 

Kuza-humb-tarihi-bozyoft.jpg

 

گالری

Calendar