Rejestracja konsularna

15.01.2020 11:45

Rejestracja konsularna

Czym jest rejestracja konsularna?

Rejestracja konsularna oznacza, że obywatel Republiki Tadżykistanu, który tymczasowo lub trwale przebywa na terytorium obcego kraju, pozostawia w ambasadzie dane dotyczące miejsca zamieszkania, miejsca pracy bądź studiów oraz inne informacje kontaktowe. Informacje te mogą w razie potrzeby (np. gdy straci się kontakt z krewnymi lub przyjaciółmi) pomóc krewnym i przyjaciołom w odnowieniu kontaktu z nim.

Obywatelom Republiki Tadżykistanu, którzy tymczasowo lub trwale żyją na terytorium kraju przyjmującego zaleca się rejestrację w dziale konsularnym ambasady.

W celu rejestracji konsularnej obywatel Republiki Tadżykistanu składa w ambasadzie następujące dokumenty:

1. Wniosek o rejestrację w ambasadzie;

2. Kopie dokumentów potwierdzających tożsamość  obywatela (dowód osobisty, paszport);

3. Kopia aktu małżeństwa (o ile dotyczy);

4. Zaświadczenie o zameldowaniu (w kraju goszczącym);

5. Świadectwo pracy / dokumenty z wyższej uczelni;

 

Tytułem: Rejestracja konsularna dla pani / pana Kowalskiego (należy wybrać odpowiednio)

Wymienione wyżej dokumenty muszą być złożone w ambasadzie (osobiście lub przesłane pocztą)

Uwaga: Uczniowie, studenci oraz obywatele Tadżykistanu, którzy przyjeżdżają do Niemiec / do Polski na studia, są zwolnieni z uiszczania opłaty konsularnej.

Galeria

Calendar

  • business-portal_thumb.jpg