Strefy wolnego handlu w Tadżykistanie

10.03.2020 14:25

Tadżykistan jest miejscem, w którym bije serce Środkowej Azji. Krzyżowały się tutaj ważne w dawnych czasach arterie legendarnego jedwabnego szlaku.

Tadżykistan jest państwem rolniczo-przemysłowym o ogromnym potencjale energetycznym, jeżeli chodzi o pozyskiwanie energii z wody, krajem o dużych złożach bogactw naturalnych i o dobrych perspektywach na industrializację. Bezpośrednia bliskość dużych rynków konsumenckich w Rosji i Kazachstanie, Chinach, Afganistanie i Pakistanie sprawia, że kraj ten jest atrakcyjny i umożliwia prowadzenie lukratywnych interesów. 

Stworzenie stref wolnego handlu jest częścią programu na rzecz innowacyjnego rozwoju Tadżykistanu. Obecnie trudno wyobrazić sobie nowoczesne społeczeństwo funkcjonujące bez stref wolnego handlu. Według szacunków ekspertów ponad 30% światowego obrotu handlowego ma miejsce w obrębie stref wolnego handlu.

Tadżykistan oferuje tymczasem  4 takie srefy, w których liczne przedsiębiorstwa działają z powodzeniem. Koszt za działkę w obrębie stref wolnego handlu wynosi symbolicznego Dolara za metr kwadratowy rocznie.

Chcielibyśmy przedstawić ich zalety :

Region Khatlon określany jest jako spichlerz kraju. To gościnny i żyzny region Tadżykistanu, który łączy w sobie tradycję i kulturę ludności, nietkniętą naturę  oraz nowoczesne technologie.  Równocześnie region ten dysponuje rozbudowaną siecią dróg krajowych, linii kolejowych i portów lotniczych. Rozwija się tutaj przemysł lekki, spożywczy, jak również chemiczny, elektryczny i metalurgiczny .  Główne rzeki - Pandsch, Vakhsh oraz liczne zbiorniki retencyjne – dysponują niewyczerpanymi rezerwami energii wodnej. A warunki naturalne i klimatyczne tego regionu, w którym jest dużo słońca, wody i żyznych dolin, umożliwiają uprawę warzyw i owoców do trzech razy w roku.

W regionie Khatlon istnieją dwie wolne strefy ekonomiczne - Danghara und Pandsch.  Strefa "Danghara" jest kolejną rozwiniętą strefę ekonomiczną  w Republice Tadżykistanu, a jej obszar obejmuje 521,03 hektarów. Obiecującym przedsiębiorstwem w budowie w tejże wolnej strefie ekonomicznej jest chińskie przedsiębiorstwo wydobycia i przetwórstwa ropy. Roczna wydobycie tej firmy wynosi 1,2 miliona ton.

Kolejnym znaczącym tematem w wolnej strefie ekonomicznej "Danghara" jest firma w dziedzinie produkcji struktur metalowych o rocznej mocy produkcyjnej rzędu miliona ton metalu. Ponadto wytwarzane są tutaj urządzenia z tworzyw sztucznych, działają zakłady produkujące rury z tworzywa sztucznego, zakłady przetwórstwa suchych owoców oraz produkowane są urządzenia do pakowania i inne.

"Strefy wolnego handlu" to obszary, w których mogą powstawać działające z powodzeniem firmy. Przyciągają one nie tylko inwestorów, ale również otwierają dla nich nowe możliwości.

Terytorium wolnej strefy ekonomicznej "Panj" obejmuje 401,6 hektarów, przy czym jeden sektor obejmujący powierzchnię  186 hektarów składa się z handlu, importu, eksportu, finansów i innowacji, a drugi sektor o powierzchni  215,6 hektarów należy do sektora przemysłowego. Wolna strefa ekonomiczna Panj dysponuje dużymi zasobami surowców, takich jak piasek kwarcowy, niebielona bawełna oraz produkty spożywcze, które mogą być dostarczane do wolnej strefy ekonomicznej z czterech dużych obszarów w promieniu 50km. Infrastruktura, kontrola celna, dostawy wody oraz prądu są tutaj dobrze rozbudowane. Niedawno podpisano umowy z koreańskimi dostawcami szczoteczek do zębów oraz z fabryką obuwia. Prowincja Sughd stanowi północną bramę handlową Tadżykistanu i znana jest jako "perła" doliny Ferghana. Wolną strefa ekonomiczna Sughd została utworzona w 2009 r. Strefa ta znajduje się w południowo-zachodniej, przemysłowej części Chudschand. Jej łączna powierzchnia wynosi 320 hektarów. Działające w tej wolnej strefie ekonomicznej firmy zajmują się produkcją kabli elektrycznych, rur z polimerów, profili z aluminium oraz z PCV, produkcją materiałów budowlanych i farb, produkcją pojemników na tworzywa sztuczne oraz instalacją kolektorów światła słonecznego i pomp głębinowych, jak również odzyskiwaniem surowca metalu. Obecnie powstają przedsiębiorstwa produkujące energooszczędne lampy, meble i inne produkty. 

Wolna strefa ekonomiczna "Sughd" stanowi zyskowną platformę dla przedsiębiorstw działających w branży eksportowej. 

Autonomiczny obszar Republiki Tadżykistanu  Bergbadachschan znajduje się we wschodniej części kraju. Region ten jest bogaty w piękne, niepowtarzalne krajobrazy, skały, lecznicze źródła z wodą nasyconą minerałami.

Wolna strefa ekonomiczna  "Ischkoschim" istnieje od 2011 i ma łączną powierzchnię 200 hektarów. Region  ten graniczy na Północy z Kirgistanem, na Wschodzie z Chinami, a  na Południu i Zachodzie z Afganistanem. Wydobycie i sprzedaż surowców naturalnych na światowych rynkach konsumenckich  oraz aktywność tutajszego sektora rekreacji  zapewnią napływ zagranicznych turystów do Tadżykistanu. Dostępność licznych rzek górskich oraz najbogatszych zasobów wodnych jest podstawą rozwoju energii wodnej, budowy dużych  elektrowni wodnych oraz rozwoju małych projektów wodnych. 

Wszystkie strefy kraju pracują w ramach specjalnego programu podatkowego. We wszystkich strefach wolnego handlu podatek od zysków, podatek od użytkowania dróg, podatek VAT, podatek VAT od sprzedaży bawełny oraz pierwotnego aluminium, podatek od zasobów naturalnych, podatek konsumpcyjny, podatek od pojazdów i nieruchomości, cła na wywóz produktów wytworzonych w obrębie wolnej strefy ekonomicznej   wynoszą zero procent. Spośród  10 podatków przewidzianych w krajowym kodeksie podatkowym podmioty zarejestrowane w wolnej strefie ekonomicznej płacą zaledwie 2 z nich - podatek socjalny (25%), który pokrywany jest z funduszu wynagrodzenia za pracę oraz podatek dochodowy (8 do 13%), który jest odciągany z pensji.

Aby uzyskać status podmiotu LEZ potrzebne są następujące rzeczy:

1.  Proszę zarejestrować się w inspekcji podatkowej jako osoba prawna;

2.  Proszę przygotować biznesplan oraz wymagane dokumenty;

3. niezbędne dla ochrony projektu inwestycyjnego w komisji podlegającej ministerstwu Rozwoju Gospodarczego i Handlu;

4. Proszę uzgodnić termin w Administracji Stefy Wolnego Handlu;

5. Proszę zadbać o certyfikat.

6. Koszt za wystawienie certyfikatu dla każdego rodzaju działalności, niezależnie od mocy produkcyjnej i obrotów wynosi każdorazowo 5000 USD. 

Tadżykistan jest miejscem, w którym stabilna społeczna i polityczna sytuacja, korzystne położenie geopolityczne i bogate złoża surowców przyczyniają się do jakościowej poprawy rozwoju przedsiębiorczości. Ostatecznie spełniono tutaj wszystkie warunki zapewniające dobrobyt.

Zachęcamy Państwa do inwestycji w wolne strefy ekonomiczne w Tadżykistanie!

Wolne strefy ekonomiczne Republiki Tadżykistanu są strefami stabilnych inwestycji!

 

 

 

Galeria

Calendar

  • business-portal_thumb.jpg