Tacikistan Cumhuriyeti Ankara Büyükelçisi Ashrafjon Gulov, Tacikistan Anayasa'nın kabulünün 27. Yıldönümü münasebetiyle "Tacikistan Anayasası ve Anayasa Günü kutlaması"

09.11.2021 11:20

Tacikistan Cumhuriyeti Ankara Büyükelçisi Ashrafjon Gulov, Tacikistan Anayasa'nın kabulünün 27. Yıldönümü münasebetiyle "Tacikistan Anayasası ve Anayasa Günü kutlaması" başlıklı makalesi Sahipkıran Stratejik Araştırmalar Merkezi (SASAM) web sitesinde yayınlandı.

 

TACİKİSTAN ANAYASASI VE ANAYASA GÜNÜ KUTLAMASI

 

Tacikistan Cumhuriyeti ulusal bayramlarından biri olan Tacikistan Anayasa Günü her yıl 6 Kasım tarihinde kutlanmaktadır. Tacikistan Cumhuriyeti Anayasası, tam 27 yıl önce, 6 Kasım 1994 yılında ülke çapında yapılan referandum sonucunda kabul edilmiştir. Bu önemli tarihle ilgili olarak, Tacikistan Cumhuriyeti Ankara Büyükelçisi Ashrafjon Gulov şunları kaydetti: “Gerçekten de Anayasa hem milletimiz hem de devletimiz için hayati önem taşıyan bir belgedir.”

Tacikistan Cumhurbaşkanı Sayın Emomali Rahmon da konuyla ilgili şunları söylemiştir: “Anayasa’nın kabulü, ülkemizin yakın tarihinin en önemli siyasi olaylarından biri olarak zaman içinde değeri ve önemi artmıştır.”

Anayasa’nın önemi, her şeyden önce, Esas Kanun olarak, yeni yasaların kabulü yoluyla toplumun gelişmesine yasal temel oluşturması ve uluslararası ilişkileri düzenlemesidir. Ülkenin tüm siyasi, ekonomik ve sosyal hayatı bu yüce belge temelinde düzenlenir.

10 bölüm ve 100 maddeden oluşan Tacikistan Cumhuriyeti Anayasası şu sözlerle başlamaktadır:

“Biz Tacikistan halkı, dünya toplumunun ayrılmaz bir parçası olarak kendimizi geçmiş, şimdiki ve gelecek nesillere karşı sorumlu ve yükümlü sayar, devletimizin egemenliğini ve gelişmesini kabul ederek, özgürlük ve bireyin haklarını kutsal kabul eder, bütün milletlerin ve halkların eşitliğini ve dostluğunu tanır, adil bir toplum inşa etmeyi misyon edinir ve bu Anayasayı kabul ve ilan ederiz.”

Birey ve vatandaşın hak ve özgürlükleri Anayasa’da kilit bir rol oynamaktadır, zira bireyin ve vatandaşın hak ve özgürlüklerin gözetilmesi, hukuka dayalı ve demokratik bir devletin temel özelliklerinden biridir. Tacikistan Cumhuriyeti Anayasasının 14 ila 47. maddelerini içeren ikinci bölümünün tamamı insan hakları ve özgürlüklerine ayrılmıştır. Hukukun üstünlüğü ile yönetilen bir devlette, devlet ve vatandaş birbirine karşı sorumludur.

Tacikistan Cumhuriyeti Anayasası, insan ve vatandaşın hak ve özgürlüklerini resmen ilan eder, kişisel mülkiyetin dokunulmazlığını, bağımsızlığı, devlet sınırlarını garanti eder ve aynı zamanda pratikte uygulanması için koşullar yaratır.

Anayasa ayrıca yabancı vatandaşlara, yabancı tüzel kişilere ve vatansız kişilere hak ve özgürlükleri garanti eder. Ulusal azınlıkların hak ve özgürlükleri anayasal hukuk normları düzeyine yükseltilmiştir. Ulusal azınlıklar kendi ana dillerini konuşabilir, eğitim alabilir, ulusal kültürlerini özgürce inceleyebilir ve geliştirebilirler.

Barışı, istikrarı ve ulusal birliği daha da güçlendirmek için, devletin enerji ve gıda bağımsızlığı da dahil olmak üzere stratejik hedeflerini uygulama sürecini başlatmak, iletişim çıkmazını kırmak ve yaşam standartlarını iyileştirmek ve elverişli koşullar yaratmak için Tacikistan Cumhuriyeti Anayasasına 26 Eylül 1999, 22 Haziran 2003 ve 22 Mayıs 2016 tarihlerinde değişiklik ve eklemeler yapılmıştır.

Kısaca Anayasa, Tacik halkının hukuk kültürünü ve gelişmiş dünya görüşünü yansıtır ve devlet bağımsızlığımızın yasal temelini oluşturur. Anayasa, Tacikistan’ı demokratik, egemen, hukuka dayalı ve laik bir devlet ilan ediyor. Tacikistan Cumhuriyeti Anayasası, Rusya Federasyonu, Amerika Birleşik Devletleri ve Avrupa ülkelerinden uzmanlar tarafından yüksek oranda değerlendirilmiş ve Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı’nın (AGİT) en iyi beş anayasasından biri olarak kabul görülmüştür.

Tacikistan Anayasası dünyanın en iyi anayasaları arasında yer almaktadır. Devlet bağımsızlığı yıllarında Tacikistan, iç ve dış politikada anayasa hukuku temelinde hareket etmiş, demokratik, hukuka dayalı, sosyal, laik ve birleşik bir devlet inşa etme yolunda büyük adımlar atmıştır.

255047369-266752775466550-5120034434717747140-n.jpg

Galeri

Takvim

  • business-portal_thumb.jpg